مدادرنگی کلاسیک - جعبه فلزی استوانه ای - طرح قلعه 12 رنگ